Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin gabinetu

REGULAMIN GABINETU LOGOPEDYCZNEGO DIALOG.

1. Uczestnictwo w terapii logopedycznej wymaga osobistego lub
telefonicznego zgłoszenia.
2. Zajęcia terapii logopedycznej odbywające się w gabinecie trwają maksymalnie 60 min.
3. Terapia logopedyczna zaczyna się punktualnie o wyznaczonej porze.
4. Spóźnienie powoduje skrócenie trwania zajęć bez zmiany opłaty za nie.
5. W cenie prowadzonych zajęć wliczone są materiały, wskazówki do efektywnej pracy w domu i porady dla rodziców.
6. Opłaty za usługi logopedyczne pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.logopedawysmaz.pl .
7. Opłaty za terapię logopedyczną można dokonać każdorazowo po zajęciach u prowadzącego.
8. W przypadku niemożności przybycia na umówione
zajęcia należy o tym zawiadomić prowadzącego na co najmniej dzień przed (najpóźniej do godziny 18).
9. W momencie niezgłoszenia nieobecności na planowanych zajęciach na dzień przed, należy dokonać za nie opłaty na kolejnym umówionym spotkaniu.
10. W terapii logopedycznej mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez oznak przeziębienia).
11. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz codzienna, systematyczna praca z dzieckiem w domu według zaleceń logopedy.

REGULAMIN GABINETU LOGOPEDYCZNEGO
ustanowiony w związku z COVID-19

1. Na zajęcia mogą przyjść wyłącznie dzieci i osoby dorosłe, którzy są zdrowi - w szczególności nie mają objawów COVID-19, nie miały osobistej styczności z osobą chorą na COVID-19 w przeciągu 2 tygodni poprzedzających wizytę oraz nie miały osobistej styczności z osobą przebywającą na kwarantannie w przeciągu 2 tygodni poprzedzających wizytę.
2. Opiekun dziecka jest bezwzględnie zobowiązany do telefonicznego poinformowania przed zajęciami o chorobie dziecka, styczności z osobą chorą lub osobą przebywającą na kwarantannie.
3. W pomieszczeniu terapeutycznym nakazuje się osobom dorosłym obligatoryjną dezynfekcję rąk.
4. Wskazana jest również dezynfekcja rąk dziecka. Zgodę na dezynfekcję rąk dziecka wyraża rodzic lub inna osoba dorosła z którą przyszło dziecko.
5. Zabawki / pomoce dydaktyczne z których skorzysta dziecko podczas zajęć będą odkładane, a następnie
a. myte i dezynfekowane (plastikowe, drewniane, metalowe)
b. wycierane i dezynfekowane (elektroniczne i papierowe)
Wszystkie zabawki / pomoce będą ponownie używane po 48 godzinach.
6. Blat stolika, krzesła, klamki będą systematycznie dezynfekowane przez logopedę.
7. Po każdych zajęciach pomieszczenie będzie wietrzone.
8. W czasie zajęć może być obecny tylko jeden opiekun dorosły, przy czym zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu.
9. Jeżeli jest taka potrzeba dziecko przynosi w swoim piórniku podstawowe przybory (kilka kredek, ołówek, długopis). Logopeda poinformuje o tym rodzica przed zajęciami z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Zajęcia będą tak planowane, by klienci nie spotykali się i w związku z tym, dla zapewnienia bezpieczeństwa, PROSZĘ O PUNKTUALNOŚĆ.
11. Logopeda zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przez każdymi zajęciami i po nich. Do niektórych czynności zakłada rękawiczki. Na życzenie klienta logopeda będzie miał przez cały czas trwania zajęć rękawiczki jednorazowe.
12. Logopeda nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za ewentualne zarażenie dziecka lub osoby dorosłej w gabinecie logopedycznym.

Wysokie Mazowieckie, dn .............................

Oświadczenie

Jestem świadomy/a ryzyka związanego z bezpośrednią formą kontaktu podczas zajęć logopedycznych i w przypadku zarażenia się wirusem COVID-19 nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do firmy Gabinet Logopedyczny Dialog Justyna Baryła jako jednostki prowadzącej ani bezpośrednio do Justyny Baryła jako osoby prowadzącej zajęcia logopedyczne.

Podpis oświadczającego
.....................................................