Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

NEUROFLOW – AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Aktywny trening słuchowy Neuroflow

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Definicja CAPD

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – zaburzenia funkcji słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Upraszczając : to, co słyszy ucho mózg musi przetworzyć, aby zrozumieć. Właśnie ten proces przetwarzania, zachodzący w centralnym układzie nerwowym, gwarantuje sukces w przyswojeniu i zrozumieniu wszelkich informacji pozyskanych drogą słuchową.

Współwystępowanie CAPD

Współwystępować może on z różnymi deficytami tj. dysleksja, specyficzne trudności w nauce, opóźniony rozwój mowy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, autyzm, zespół Aspergera. Najczęściej spotykanymi objawami problemów z przetwarzaniem słuchowym są zaburzenia rozumienia mowy w szumie, hałasie czy mowy zniekształconej, zaburzenia w zakresie rozumienia i nadawania mowy, pisania czytania, zaburzenia koncentracji, uwagi na bodźcach słuchowych, zaburzenia pamięci słuchowej, zaburzenia słuchu fonologicznego.

Symptomy zachowania dziecka z CAPD:

 • łatwa męczliwość podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania, długich rozmów, trudności nasilają się w hałaśliwym otoczeniu;
 • lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden;
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów;
 • problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej;
 • mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych;
 • kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym;
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki;
 • częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji;
 • trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo;
 • monotonna mowa;
 • trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów;
 • potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji;
 • trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy, jak np. p/b, t/d , k/g, i błędne ich zapisywanie;
 • w dzieciństwie możliwe częste wysiękowe zapalenie uszu;
 • opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy;
 • trudności z prawidłowym pisaniem, ortografią, czytaniem;
 • w szkole pozostawanie na uboczu,  niska samoocena.

Diagnoza CAPD Neuroflow

Badanie podzielone jest na 3 etapy:

 1. Szczegółowy wywiad – terapeuta/provider Neuroflow wraz z rodzicem wypełnia kwestionariusz dotyczący rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka oraz trudności w uczeniu się i komunikacji.
 2. Ocena czułości słuchu dziecka – badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić, czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Tylko prawidłowy wynik audiometrii tonalnej pozwala na przeprowadzenie diagnozy CAPD.
 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow dla trzech poziomów rozwojowych:
  – dzieci w wieku przedszkolnym (4-5lat) – 3 podtesty TRW TRS ASPN-S
  – młodszym szkolnym (6-8lat) – 6 podtestów TRW TRS ASPN-S ASPN-z DDT FPT
  – szkolnym i młodzieży (9-12lat) – 8 podtestów TRW TRS ASPN-S ASPN-  DDT FPT GDT DLF

Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą Neuroflow zawiera:

1.TRW – test reakcji wzrokowej
2. TRS – test reakcji słuchowej
3. ASPN-S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
5. DDT – test rozdzielnouszny cyfrowy
6. FPT – test sekwencji częstotliwości
7. GDT – test wykrywania przerw
8. DLF – test różnicowania wysokości dźwięków

Terapia ATS Neuroflow

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka, umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych.Neuroflow Terapia ATS®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 30 min w domu pacjenta, 45 min w placówce. Cała trzyetapowa terapia trwa około 6 – 8 miesięcy.

Wymagania techniczne do prowadzenia terapii w domu

Do rozpoczęcia terapii słuchowej Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do Internetu.

Poniżej dokładne dane techniczne do przeprowadzenia terapii Neuroflow w domu:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne,
 • Procesor klasy Pentium 2 266 MHz lub AMD Athlon 2 266 MHz.
 • Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.
 • 350 MB dostępnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash.
 • 1 GB pamięci RAM.
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM.
 • Szerokopasmowe połączenie z internetem.
 • Przeglądarka internetowa Chrome.
 • Zainstalowana wtyczka flash w przeglądarce.
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Prowadzenie terapii w gabinecie terapeuty

Jeśli dziecko ma trudności w pracy z rodzicem w domu lub nie jest to możliwe czasowo, trening Neuroflow można przeprowadzić w gabinecie terapeutycznym. Dziecko uczestniczy wówczas w zajęciach 2 lub 3 razy w tygodniu. Dodatkowym atutem zajęć z terapeutą są dodatkowe ćwiczenia w zakresie uwagi i pamięci słuchowej prowadzone przez logopedę po zakończeniu właściwej części treningu.

Efekty terapii Neuroflow

Aktywny trening słuchowy usprawnia wiele obszarów wyższych funkcji słuchowych. Przede wszystkim poprawia różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych. Dodatkowo doskonali podzielność i utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w hałasie i szumie, a także gdy jednocześnie mówi kilka osób. Usprawnia i wydłuża pamięć słuchową, która jest niezwykle istotna podczas zajęć szkolnych. Ogółem trening Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Koszt poszczególnych etapów treningu wynosi:

 • I etap - 370zł
 • II etap - 360zł
 • III etap i każdy kolejny- 350zł
 • *zniżka dla rodzeństwa 10% (przy wpłacie za min.2 treningi jednocześnie)

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz od indywidualnych postępów dziecka.

Wiecej szczegółowych informacji na www.neuroflow.pl